01 / 01

BeGreen Energy

BeGreen Energy

apr , 9
Steeds meer consumenten en ondernemers zijn zich ervan bewust dat het tegengaan van klimaatverandering een verantwoordelijkheid is voor iedereen. De wereldwijde vraag naar energie stijgt snel en sommige voorspellingen komen uit op een verdubbeling van de energievraag in 2050.

Alternatieve energiebronnen zijn daarom een absolute noodzaak! Niet alleen om het broeikaseffect tegen te gaan, maar ook om de beschikbaarheid van betaalbare energie te kunnen garanderen. Duurzame oplossingen vragen om onuitputtelijke bronnen die regionaal beschikbaar zijn. Bekende bronnen voor duurzame energieopwekking zijn: windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Minder bekend in Nederland is warmtewinning uit houtige biomassa. Ook al is Nederland geen écht bosland, er is genoeg hout beschikbaar om een behoorlijk deel van de gasconsumptie om te zetten naar deze duurzame vorm van energie. Voor meer informatie, kijk op: www.begreenenergy.nl

Eén enkele duurzame energievorm is niet genoeg om voldoende energie te garanderen voor de toekomst. Daarom zijn er verschillende duurzame initiatieven nodig om de beschikbaarheid van energie veilig te stellen.

Onder de naam BeGreen Energy, wordt warmte gewonnen uit hout. Deze warmte wordt aangeboden in heel Nederland.