Milieubeheer

Parenco Hout bv heeft een streng milieubeleid. Met de door ons toegepaste bosexploitatiemethode wordt alles in het werk gesteld om schade aan het ecosysteem en het milieu te voorkomen.

Milieubeleid

Goed bosbeheer begint bij het zorgvuldig tegen elkaar afwegen van alle economische, ecologische, esthetische en sociale belangen.

Steeds meer organisaties streven op drie gebieden optimalisatie na: People, Planet en Profit. Voor deze gebieden zijn Key Performance Indicators (KPI’s) gekozen, waarop door het management wordt gestuurd.

Bij verantwoord beheer krijgt ieder bosareaal de aandacht die het verdient. Aandachts- en beleidspunten zijn uitgezet door de diverse certificerende instanties die streng op naleving daarvan controleren.