01 / 01

ECO-HARVEST ®

Eco-Harvest ®

apr , 9
Eco-Harvest ®

Nieuwe wet- en regelgeving hebben ervoor gezorgd dat er in toenemende mate, zorg besteed wordt aan milieu en aan flora en fauna tijdens het oogsten van hout.
Parenco Hout bv heeft alle wet- en regelgeving op dit gebied samengevat in een product en brengt dit op de markt onder de naam Eco-Harvest ®.

Eco-Harvest ® is een exploitatie-methode waarbij maximale zorg aan het milieu, en flora en fauna besteed wordt terwijl de controle op de diverse aspecten aan onafhankelijke derden opgedragen wordt.
Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Parenco Hout bv.
Eco-Harvest ® is een bosexploitatie-methode waarbij alles in werk gesteld wordt om schade aan het eco-systeem en het milieu te voorkomen.

METHODE
1. Tijdens het aankoopgesprek worden de wensen van de boseigenaar geïnventariseerd voor wat betreft milieu en flora en fauna.

2. Voor aanvang van de exploitatie wordt door een onafhankelijk deskundig bureau geïnventariseerd waar dassenburchten, mierenhopen etc. zich bevinden.
In de broedperiode worden de nesten opgezocht en gemarkeerd.

3. Er worden een kaart en een checklist vervaardigd waarop alle te beschermen objecten worden aangegeven.

4. Met de harvester chauffeur wordt e.e.a. doorgenomen.

5. De betreffende harvester chauffeur is in het bezit van het diploma Flora en Fauna van het Bosschap.

6. Er wordt uitsluitend gewerkt met door het Bosschap erkende bedrijven.

7. Alle machines gebruiken hydraulische bio-olie en zijn in geval van lekkage uitgerust met olie-opvangbakken of matten.

8. Tijdens de exploitatie zal er door diegene die de inventarisatie gemaakt heeft, minstens één keer per 500m3 gecontroleerd worden op de uitvoering en zal er vastgesteld worden of er eventueel tijdens de exploitatie, nieuwe te beschermen objecten zijn bijgekomen.

9. Na afronding van de exploitatie wordt door de inventariserende instantie een eindrapportage gemaakt voor de boseigenaar.

10. Indien gewenst kan het geproduceerde hout onder Chain of Custody keurmerken FSC en PEFC. aan de eindverbruikers geleverd worden, mits de boseigenaar FSC- of PEFC-gecertificeerd is.

11. De toppen van de bomen zullen zo veel mogelijk vóór de machine uit gesnoeid worden om insporing te beperken.
Eco-Harvest ® waarborgt alleen de milieu en de flora- en fauna aspecten.
Voor wat betreft de overige voorwaarden gelden de algemene verkoopvoorwaarden van de boseigenaar c.q. het Bosschap, etc.