01 / 01

MILIEUBELEID

Milieubeleid

apr , 9
Milieubeleid
Steeds meer organisaties streven op drie gebieden optimalisatie na: People, Planet en Profit. Voor People en Profit zijn Key Performance Indicators (KPI’s) gekozen, waarop door het management wordt gestuurd.

Voor Planet zijn wel prestatievariabelen bekend, maar door het onderscheid tussen eenheid en meting is er vaak nog geen eenduidig meetpunt voor de duurzaamheid van dienstverlenende bedrijven.

Bij verantwoord beheer krijgt ieder bosareaal de aandacht die het verdient. Aandachts- en beleidspunten zijn uitgezet door de diverse certificerende instanties die streng op naleving daarvan controleren. Goed bosbeheer begint bij het zorgvuldig tegen elkaar afwegen van alle, soms conflicterende economische, ecologische, esthetische en sociale belangen.

Kennis is daardoor onmisbaar. Kennis van wet- en regelgeving, van de natuur en van de markt. Dat is voor menig bosbezitter best veel gevraagd.

Parenco Hout bv heeft Eco-Harvest ® in het leven geroepen om bosbezitters te helpen bij het milieuvriendelijk exploiteren van hun bossen. Dassenburchten, mierennesten, broedende vogels en zeldzame planten worden bij de diverse exploitatie-activiteiten gemarkeerd en vermeden. Alle machines die betrokken zijn bij de werkzaamheden gebruiken hydraulische bio-olie en zijn tegen lekkage beschermd.